มอบหมายงานสร้างเนื้อหาใน wordpress blog

มอบหมายงานสร้างเนื้อหาใน wordpress blog ประจำปีการศึกษา 2558
1. ให้นักศึกษาสร้างกลุ่มเนื้อหาให้มีอย่างน้อย 3 กลุ่มเพื่อเป็นเมนู
2. ให้นักศึกษาสร้างเนื้อหา KM ที่เป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะทำเว็บบล็อกอย่างน้อย 6 เนื้อหา (Articles) และแต่ละเนื้อหาต้องสังกัดกลุ่มฯตามข้อ 1 อย่างน้อย 1 กลุ่ม
3. ให้มีเพจเกี่ยวกับผู้จัดทำ 1 เพจด้วย
4. การเขียนเนื้อหา ห้าม copy จากเว็บอื่นๆมาวางเป็นเนื้อหาเราโดยตรง ถ้าต้อง copy ให้ copy ลง Notepad แล้ว copy จาก Notepad มาลงในเว็บ เนื้อหาใดไม่ทำตามนี้ จะไม่นับให้
5. ต้องมีภาพประกอบเนื้อหาที่พอดีหรือเหมาะกับพื้นที่แสดง ไม่ล้นกรอบ ไม่มีลายน้ำเดิม ถ้า copy มาจากเว็บอื่น ให้ระบุที่มาของภาพ
6. ที่เมนูต้องมี
—6.1 Link ไปยังเว็บที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 4 Links
—6.2 ปฏิทินแสดงวันที่มีการโพสต์เนื้อหา
7. ภาพ Header ต้องสัมพันธ์กับเรื่องที่ทำ และต้อง process เอง
———————————15 คะแนน————————————–
ทยส.11 กำหนดส่ง 8 กันยายน 2558
มอม.11 กำหนดส่ง 7 กันยายน 2558
ถ้าช้ากว่านั้นหักวันละ 2 คะแนน

โฆษณา

การจัดเรียงและรวมภาพด้วยโปรแกรม Photoscape

  กัณหา  อุทธิเสน : เรียบเรียง
       ที่วิทยาลัยที่ผมทำงานอยู่มีการนำเสนอข่าวและเนื้อหาผ่านเว็บไซต์หน่วยงานวันละหลายเรื่องพอสมควร แต่ที่ไม่ค่อยธรรมดาก็คือภาพประกอบข่าวส่วนมากจะมีมากกว่าหนึ่งภาพ เช่นสามภาพบ้าง สี่ภาพบ้าง แปดภาพก็มี การนำเสนอเนื่อหาก็ใช้ระบบจัดการเนื้อหาแบบจูมล่าครับ  ผมก็ไม่เคยถามครู เจ้าหน้าที่ที่อัปโหลดภาพขึ้นเว็บไซต์ว่าเหนื่อยรึเปล่า หรือใช้เวลามากไปรึเปล่า อัปโหลดแล้วกว่าจะหาภาพเจอใช้เวลากี่มากน้อย  ก็ถือโอกาสถามในตอนที่เขียนเรื่องนี้เลยนะครับ  ถ้าคำตอบคือ”ไม่เหนื่อย ไม่ได้ใช้เวลามากแต่อย่างใด ค้นหาภาพได้เร็วดี” ท่านไม่จำเป็นต้องอ่านต่อครับ นั่นคือทำตามวิธีเดิมต่อไปได้  แต่ถ้าคำตอบคือ “เหนื่อย ใช้เวลามากเกินไป ค้นหาภาพยาก” ท่านอ่านถูกเรื่องแล้ว  วันนี้ผมมีของดีมาบอกครับ นั่นคือการรวมภาพด้วยโปรแกรม “Photoscape”
      ท่านที่สนใจกรุณาอ่านต่อได้ที่ http://www.kroojay.com/main/index.php/th/webdesign/67-photoscape ครับผม

การสร้างเนื้อหาใน Joomla ให้มีภาพประกอบเป็น Flash แบบง่ายๆ

กัณหา  อุทธิเสน : เรียบเรียง
      อันดับแรกต้องสร้างงานที่เป็นไฟล์ Flash (นามสกุล swf) ให้เรียบร้อยก่อนครับ แต่ถ้าไม่ถนัดก็ขอแนะนำให้ใช้โปรแกรมสร้างไฟล์ Flash ที่เป็นฟรีแวร์ ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ http://flash-slideshow-maker.com/ เมื่อสร้างงาน Flash จากโปรแกรมดังกล่าวแล้วจะได้ไฟล์สองไฟล์

  • ไฟล์หนึ่งนามสกุล swf คือไฟล์ Flash
  • อีกไฟล์หนึ่งนามสกุล html เป็นไฟล์ที่ใช้เรียกไฟล์ Flash มาแสดงในพื้นที่ที่เราต้องการ
  • ในที่นี้สมมติว่าเราตั้งชื่อไฟล์เป็น aaaa.swf และ aaaa.html ตามลำดับ อ่านเพิ่มเติม