การจัดเรียงและรวมภาพด้วยโปรแกรม Photoscape

  กัณหา  อุทธิเสน : เรียบเรียง
       ที่วิทยาลัยที่ผมทำงานอยู่มีการนำเสนอข่าวและเนื้อหาผ่านเว็บไซต์หน่วยงานวันละหลายเรื่องพอสมควร แต่ที่ไม่ค่อยธรรมดาก็คือภาพประกอบข่าวส่วนมากจะมีมากกว่าหนึ่งภาพ เช่นสามภาพบ้าง สี่ภาพบ้าง แปดภาพก็มี การนำเสนอเนื่อหาก็ใช้ระบบจัดการเนื้อหาแบบจูมล่าครับ  ผมก็ไม่เคยถามครู เจ้าหน้าที่ที่อัปโหลดภาพขึ้นเว็บไซต์ว่าเหนื่อยรึเปล่า หรือใช้เวลามากไปรึเปล่า อัปโหลดแล้วกว่าจะหาภาพเจอใช้เวลากี่มากน้อย  ก็ถือโอกาสถามในตอนที่เขียนเรื่องนี้เลยนะครับ  ถ้าคำตอบคือ”ไม่เหนื่อย ไม่ได้ใช้เวลามากแต่อย่างใด ค้นหาภาพได้เร็วดี” ท่านไม่จำเป็นต้องอ่านต่อครับ นั่นคือทำตามวิธีเดิมต่อไปได้  แต่ถ้าคำตอบคือ “เหนื่อย ใช้เวลามากเกินไป ค้นหาภาพยาก” ท่านอ่านถูกเรื่องแล้ว  วันนี้ผมมีของดีมาบอกครับ นั่นคือการรวมภาพด้วยโปรแกรม “Photoscape”
      ท่านที่สนใจกรุณาอ่านต่อได้ที่ http://www.kroojay.com/main/index.php/th/webdesign/67-photoscape ครับผม

โฆษณา

การสร้างเนื้อหาใน Joomla ให้มีภาพประกอบเป็น Flash แบบง่ายๆ

กัณหา  อุทธิเสน : เรียบเรียง
      อันดับแรกต้องสร้างงานที่เป็นไฟล์ Flash (นามสกุล swf) ให้เรียบร้อยก่อนครับ แต่ถ้าไม่ถนัดก็ขอแนะนำให้ใช้โปรแกรมสร้างไฟล์ Flash ที่เป็นฟรีแวร์ ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ http://flash-slideshow-maker.com/ เมื่อสร้างงาน Flash จากโปรแกรมดังกล่าวแล้วจะได้ไฟล์สองไฟล์

  • ไฟล์หนึ่งนามสกุล swf คือไฟล์ Flash
  • อีกไฟล์หนึ่งนามสกุล html เป็นไฟล์ที่ใช้เรียกไฟล์ Flash มาแสดงในพื้นที่ที่เราต้องการ
  • ในที่นี้สมมติว่าเราตั้งชื่อไฟล์เป็น aaaa.swf และ aaaa.html ตามลำดับ อ่านเพิ่มเติม