สถานศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกมีคุณภาพจริงหรือ: มุมมองของครูอาวุโส

ประมวล  ทบบัณฑิต : เรียบเรียง
      ในฐานะที่เป็นครูอาวุโส มีประสบการสอนมายาวนานกว่า 35 ปี และคลุกคีกับการประเมินต่าง ๆ นานามากมายตั้งแต่การประเมินสถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่น  การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  การประเมินการประกันคุณภาพภายใน และคุณภาพการศึกษาจากภายนอก หลาย ๆ รายการ  ซึ่งการประเมินต่าง ๆ ข้างต้นนี้เป็นเครื่องมืออันหนึ่งในการที่จะกระตุ้น เร่งเร้า และส่งเสริมให้เกิดคุณภาพทางการศึกษา 

 • รัฐบาลได้ทุ่มเทงบประมาณในการประเมินเหล่านี้เป็นจำนวนมาก แต่คุณภาพไม่ได้เกิดขึ้นดังที่หวังไว้  นอกจากนี้รัฐฯ ยังได้จัดดำเนินโครงการต่าง ๆ มาเสริมเพื่อให้เกิดคุณภาพทางการศึกษา เช่นโครงการโรงเรียนในฝัน (ฝันสลาย)  โครงการขยายโอกาส (หมดโอกาส) ทางการศึกษา ฯลฯ
 • ในทางตรงกันข้าม คุณภาพของนักเรียนนักศึกษาของประเทศไทยกลับต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  ไม่ได้สูงขึ้นตามจุดประสงค์หลักของของการประเมินฯ หรือของโครงการต่าง ๆ และมีแนวโน้มว่าจะต่ำลงเรื่อย ๆ
 • ยังมีนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนมากที่อ่านหนังสือ ไม่ออก (Illiterate) และยังมีนักเรียนเป็นจำนวนมากที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (High School) จากระบบการศึกษานอกโรงเรียนที่ไม่มีคุณภาพ (ความรู้พื้นฐานในรายวิชาต่าง ๆ ต่ำมาก)  สถานศึกษาที่นักเรียนนักศึกษาเหล่านี้ได้เล่าเรียนมา ล้วนแล้วแต่ผ่านการประเมินคุณภาพทั้งจากภายในและภายนอกกันมาทั้งนั้น
 • สิ่งเหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจน (Definite Indicator) ว่าระบบการพัฒนาการศึกษาของไทยไม่ประสบผลสำเร็จ (ล้มเหลว)
 • การประเมินต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการประเมินทางเอกสารมากกว่าการประเมินตามสภาพความเป็นจริง (Documentary Assessment Rather Than Authentic Assessment) การประเมินบางอย่างใช้เวลาหลายวัน แต่เป็นการใช้เวลาในการดูเอกสารประมาณ 4 ใน 5
 • ดังนั้นสถานศึกษาใดที่สามารถจัดเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ได้ดี ก็มีโอกาสผ่านการประเมินมากขึ้น ส่วนสถานศึกษาที่ไม่มีความพร้อมในการจัดเอกสาร (แต่ง เติม เพิ่มสีสัน) ก็จะมีโอกาสผ่านการประเมินน้อยลง
 • แม้ว่าจะมีมาตรการต่าง ๆ มากมายในการประเมินที่ชัดเจนมาก แต่เชื่อว่าไม่มีสถานศึกษาใดที่ไม่มีการแต่งเติมเพิ่มสีสันให้กับเอกสาร (ทำได้แนบเนียนมาก)

บทสรุป  ของการประเมินคุณภาพภายในหรือภายนอกคือ มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาน้อยมาก 

               ไม่ควรเอาเอกสารเป็นหลัก ควร ควรยึด OUT PUT and OUT COMES as a Prime.

Advertisements

2 Responses

 1. เห็นด้วยครับ

 2. อ่านความคิดเห็นของท่านอาวุโสแล้ว ดีจัง อยากถามเหมือนกันว่าการประเมินที่เป็นอยู่ปัจจุบันทำให้นักเรียนเก่งขึ้นจริงหรือ เพราะที่ประเมินกันอยู่ก็ประเมินกระดาษเหมือนท่านว่าใครทำเอกสารเก่งก็ผ่านการประเมินกันไป ดีใจกันไป แต่แท้ที่จริงไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเด็กนักเรียนมากนัก ก็แปลกที่ผู้ใหญ่เองมองไม่เห็นส่วนลึก ๆ ภายในสถานศึกษาจริง ๆ ว่าความจริงแล้วสถานศึกษาต้องการอะไรกันแน่ระหว่างการประเมินกับสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างคุณภาพให้กับสถานศึกษาและผู้เรียน จากประสบการณ์ที่ทำงานตามมาตรฐานที่ผู้ใหญ่คิดแล้วส่งให้สถานศึกษาดำเนินการตาม มากว่า 10 ปีแล้ว สิ่งที่พบก็คือการจัดทำเอกสารที่จริงบ้าง ไม่จริงบ้าง ช่วยกันโกหกตอนกรรมการมาตรวจบ้าง สร้างภาพต่าง ๆ มากมายเพื่อให้ผ่านการประเมิน ก็อาจจะมีผลพลอยได้บ้างที่ผู้บริหารคิดพัฒนาอาคารสถานที่ แต่งแต้ม ทาสีอาคารให้ดูดี ปลูกต้นไม้ให้สวยงาม แต่จะมีผู้บริหารซักกี่คนที่คิดเอาจริงเอาจังกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา และคิดว่าจะทำอย่างไรให้เด็กที่เรียนมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศอย่างแท้จริง ยิ่งสถานศึกษาอาชีวศึกษามีนโยบายมากมายใให้ผู้บริหารไปทำนอกสถานศึกษา ไม่มีเวลาดูแลคุณภาพผู้เรียนอย่างจริงจัง ยังมีอีกมายมายที่มองเห็นในสถาบันศึกษาอาชีวศึกษาแล้วปวดใจ ผลผระโยชน์ภายใน ภายนอก ครูไปประกอบอาชีพเสริมข้างนอกไม่ได้สอนอย่างจริงจัง ผู้บริหารก็ไม่อยู่ ไม่สนใจงานวิชาการไม่สนใจผู้เรียนออกกลางคันมากมาย ถ้าผู้ใหญ่หันมาให้ความสนใจงานวิชาการมากกว่าแย่งกันซื้อครุภัณฑ์จำนวนมากมายมหาศาล หันมาดูการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาอย่างจริงจังมากกว่าไปดูกระดาษแล้วให้คะแนนไม่ดีกว่าหรือ

  จาก ผู้น้อย ช้ำใจกับการศึกษา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: