วินัยกับวิชาชีพ กรณีวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

สมาน  สมจริง : เรียบเรียง
      วินัย คือ ความรู้สึกรับผิดชอบของคน ต่อตนเองและต่อผู้อื่น  วินัยต่อตนเอง เช่น การตรงต่อเวลา ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อย   ถูกต้องตามกาลเทศะ  วินัยต่อผู้อื่น  เช่น การปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง  การปฏิบัติตามระเบียบและกติกาของสังคม เป็นต้น…(รายละเอียด)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: