วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จากอดีตสู่ปัจจุบัน

นครินทร์  สุต๋า  : เรียบเรียง
         วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2479  ที่วัดหลวงสุมังคลาราม  ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดขุขันธ์ เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาล  ชื่อ “ โรงเรียนประถมอาชีพการช่างขุขันธ์สถาปัตยกรรม ”  มีนักเรียน  จำนวน  25  คน  กินอยู่ประจำมีพระมหาอิ่ม  สายชมพูเป็นครูใหญ่

      พ.ศ.  2481  มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อจังหวัดขุขันธ์เป็นจังหวัดศรีสะเกษ  กระทรวงศึกษาธิการ   ได้อนุมัติเงิน จำนวน 7,800  บาท  เพื่อปลูกสร้างโรงเรียนในที่ดินราชพัสดุเนื้อที่  17  ไร่  ได้สร้างโรงฝึกงาน     2 หลัง  บ้านพักครู  4  หลัง  บ้านภารโรง  2  หลัง  ส้วม 1 หลัง   ปรับพื้นที่และทำรั้วรอบบริเวณและได้ย้ายจากวัดหลวงสุมังคลาราม      มาเรียนที่ใหม่เมื่อวันที่  2  กันยายน 2482 โอนมาเป็นโรงเรียนรัฐบาลชื่อ “โรงเรียนช่างไม้จังหวัดศรีสะเกษ”

             พ.ศ. 2501   เปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนการช่างศรีสะเกษ”
             พ.ศ. 2503   เปิดสอนระดับประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง  แผนกช่างไม้ปลูกสร้าง
             พ.ศ.  2509   กระทรวงศึกษาธิการได้รวมโรงเรียนการช่างสตรีศรีสะเกษเข้ากับโรงเรียนการช่างศรีสะเกษ
             พ.ศ.  2517   ได้รับงบประมาณจากกรมอาชีวศึกษาปลูกสร้างอาคารเรียน โรงฝึกงาน โรงอาหาร  บ้านพักครู บ้านพักภารโรง ส้วม ถนน ระบบประปาและระบบไฟฟ้าในที่ดินแปลงใหม่   มีเนื้อที่กว่า 750 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ถ.กสิกรรม ต.หนองครก  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ   และได้ย้ายมาที่แห่งใหม่เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2518 
             พ.ศ. 2519   กรมอาชีวศึกษามีคำสั่งยกระดับการศึกษาจากโรงเรียนการช่างศรีสะเกษ เป็นวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จนถึงปัจจุบันตลอดระยะเวลากว่า  74   ปี  วิทยาลัยได้เติบโตมาเป็นลำดับพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก้าวไปอย่างมั่นคงสร้างคนให้เป็น      คนเก่ง  คนดี  สร้างความภาคภูมิใจให้คนท้องถิ่นรักถิ่นฐาน  บ้านเกิด รักศิลปวัฒนธรรม รักความเป็นไทย  วิทยาลัยยังมีเป้าหมายและพันธกิจ มุ่งมั่น สร้างคุณค่า  พัฒนาวิชาชีพ ตามวิถีอาชีวะสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากลต่อไป

          (อ้างอิง : หนังสืองานวันดอกลำดวนบาน, 2532วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ, 2550.)

Advertisements

3 Responses

  1. น่าสนใจมาก มีความรู้แก่ตนเอง

  2. ผมเรียนที่เทคนิคมา3ปีเพิ่งมารู้ประวัติตอนที่เรียนจบ

    คิดถึงครู อาจารย์ ที่เทคนิคและเพื่อนๆทุกคน

    น่าจะมีเลี้ยงรุ่นบ้างนะครับ จะได้กลับไปสังสรรค์เพื่อนเก่าๆๆ ครับ

  3. ดีใจที่ครั้งหนึ่งได้ เป็น นักศึกษาที่นี่ ได้ทั้งความรู้หลายอย่าง ผมเป็นคนที่อาจารย์มองนอกสายตา ค่อนข้างดื้อ (ช่างกล+อุตสาหกรรม) แต่ตอนนี้เข้าใจแล้ว และห้ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง ได้ทำงานดีๆ (ผู้จัดการ) ได้ไปดูงานต่างประเทศ และ มีครอบครัวที่อบอุ่น ขอบคุณครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: