ทิศทางของหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum Direction)

ภูวดล  มิ่งขวัญ : เรียบเรียง
หลักสูตรฐานสมรรถนะ(Competency-Based Curriculum) เป็นหลักสูตรที่ยึดความสามารถของผู้เรียนเป็นสำคัญ สมรรถนะ (Competency) หมายถึงความสามารถในการปฏิบัติ (Performance) ภายใต้เงื่อนไข (Condition) โดยการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ วัสดุที่ระบุไว้ให้ได้มาตรฐาน (Standard) ตามเกณฑ์การปฏิบัติ (Performance Criteria) และมีหลักฐานการปฏิบัติ (Evidence) ให้ประเมินผลและตรวจสอบได้…     (รายละเอียด Click)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: