การสร้างเนื้อหาใน Joomla ให้มีภาพประกอบเป็น Flash แบบง่ายๆ

กัณหา  อุทธิเสน : เรียบเรียง
      อันดับแรกต้องสร้างงานที่เป็นไฟล์ Flash (นามสกุล swf) ให้เรียบร้อยก่อนครับ แต่ถ้าไม่ถนัดก็ขอแนะนำให้ใช้โปรแกรมสร้างไฟล์ Flash ที่เป็นฟรีแวร์ ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ http://flash-slideshow-maker.com/ เมื่อสร้างงาน Flash จากโปรแกรมดังกล่าวแล้วจะได้ไฟล์สองไฟล์

 • ไฟล์หนึ่งนามสกุล swf คือไฟล์ Flash
 • อีกไฟล์หนึ่งนามสกุล html เป็นไฟล์ที่ใช้เรียกไฟล์ Flash มาแสดงในพื้นที่ที่เราต้องการ
 • ในที่นี้สมมติว่าเราตั้งชื่อไฟล์เป็น aaaa.swf และ aaaa.html ตามลำดับ

 จากนั้นมาสร้างเนื้อหาใน Joomla

 • อัปโหลดไฟล์ aaaa.swf ไปไว้ใน images/โฟลเดอร์ย่อย ในที่นี้สมมติเป็น images/stories
 • ตั้ง Global Configuration ใน Default WYSIWYG Editor เป็น “No Editor” แล้ว save
 • จากนั้นไปที่ Content —> Articles Manager เพื่อสร้างเนื้อหา
 • เลือก Section, Category
 • นำโค้ดที่ได้จากไฟล์ aaaa.html ไปวางในช่องข้อความ ดังตัวอย่าง
 • แก้ไข path ของไฟล์ aaaa.swf ให้เป็นไปตามที่เราอัปโหลดไฟล์ไปเก็บไว้
 • บรรทัดที่เป็นอักษรตัวเอียงคือคำโฆษณาของเจ้าของโปรแกรม หรือส่วนอธิบายเพิ่มเติม เราสามารถตัดทิ้งหรือเปลื่ยนแปลงเป็นข้อความอื่นแทนได้

ตัวอย่างโค้ดที่จะนำไปวางในเนื้อหา Joomla

<table align=”center” border=”0″ cellpadding=0 cellspacing=0>
<tr>
<td align=”center”>
<object classid=”clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000″ codebase=”http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0&#8243; width=”510″ height=”350″ id=”tech” align=”middle”>
<param name=”allowScriptAccess” value=”sameDomain” />
<param name=”movie” value=”images/stories/aaaa.swf” />
<param name=”quality” value=”high” />
<embed src=”/main/images/stories/aaaa.swf” quality=”high” width=”510″ height=”350″ name=”tech” align=”middle” allowScriptAccess=”sameDomain” type=”application/x-shockwave-flash” pluginspage=”http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&#8221; />
</object>
</td>
</tr>
<tr>
<td align=”center” ><br />
Created by <a href=”http://www.flash-slideshow-maker.com&#8221; target=”_blank”>Flash Slideshow Maker</a>
</td>
</tr>
<tr>
<td align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#FFCC99″><br />
<a href=”http://www.flash-slideshow-maker.com/buynow.html&#8221; target=”_blank”><strong>Order the full version now to remove the software logo at the end of slideshow</strong></a> </td>
</tr>
</table>

Advertisements

2 Responses

 1. ไม่สำเร็จเลยค่ะ ลองทำแล้ว
  มีวิธีอื่นอีกใหม่ค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: