การสร้างเนื้อหาใน Joomla ให้มีภาพประกอบเป็น Flash แบบง่ายๆ

กัณหา  อุทธิเสน : เรียบเรียง
      อันดับแรกต้องสร้างงานที่เป็นไฟล์ Flash (นามสกุล swf) ให้เรียบร้อยก่อนครับ แต่ถ้าไม่ถนัดก็ขอแนะนำให้ใช้โปรแกรมสร้างไฟล์ Flash ที่เป็นฟรีแวร์ ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ http://flash-slideshow-maker.com/ เมื่อสร้างงาน Flash จากโปรแกรมดังกล่าวแล้วจะได้ไฟล์สองไฟล์

  • ไฟล์หนึ่งนามสกุล swf คือไฟล์ Flash
  • อีกไฟล์หนึ่งนามสกุล html เป็นไฟล์ที่ใช้เรียกไฟล์ Flash มาแสดงในพื้นที่ที่เราต้องการ
  • ในที่นี้สมมติว่าเราตั้งชื่อไฟล์เป็น aaaa.swf และ aaaa.html ตามลำดับ อ่านเพิ่มเติม
โฆษณา