เอกสารประกอบการเรียนวิชางานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 1 (ปรับปรุง)

 ครูผ่องพิศุทธิ์  ลาลุน ครูชำนาญการ แผนกวิชาโลหะการ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ วิชา”งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 1″ (2103-2105) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้นำเอกสารประกอบการเรียนดังกล่าวไปใช้กับกลุ่มนักเรียนเป้าหมาย จึงได้รวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะต่างๆที่เป็นประโยชน์มาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขเอกสารประกอบการเรียน ให้มีคุณภาพตรงตามหลักสูตร  สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
      เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าจึงได้เผยแพร่ผลงานผ่านเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษให้ผู้ที่สนใจนำไปศึกษาโดยทั่วกัน  [เอกสารประกอบการเรียน]

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: